Start sloop van de voormalige fabriek op het terrein

Van Braam-Minnesma is inmiddels gestart met de sloop van de voormalige papierfabriek op de locatie aan de Nauernasche Vaartdijk. Verwacht wordt dat de sloopwerkzaamheden in week 5 gereed zullen zijn. Aansluitend wordt gestart met het bouwrijp maken van het perceel. Na het bouwrijp maken wordt er medio week 6 gestart  met het heiwerk. Na het heiwerk wordt de bouwput medio week 8 ontgraven ten behoeve van het realiseren van de fundering.

De begane grondvloeren worden in week 14 gelegd. In week 14 wordt er begonnen met het storten van de betonnen casco’s van de woningen. De oplevering staat gepland in het 4de kwartaal van 2018.*

Nog maar een paar woningen beschikbaar!

Wilt u ook woningen op deze prachtige plek in Westzaan langs de Nauernasche Vaartdijk. Er zijn nog maar een paar woningen beschikbaar. Informeer bij de makelaars naar het actuele aanbod.

*bovenstaande planning is afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden en andere invloeden, e.e.a. is dus onder voorbehoud.
 

Menu